Monday, 25 February 2019

Populistlik, ksenofoobne, antiseptiline erakond

Mul on tunne, et vihakõnes ja propagandas tarvitatavad sildid võiksid loomingulisemad olla. Midagi Ilfi ja Petrovi vaimus.

No comments:

Post a Comment